Kwaliteit en klachten

Naast mijn Universitaire opleiding heb ik diverse post-doctorale opleidingen gevolgd en ben ik een Psycholoog NIP. Ik volg intervisie en supervisie en blijf mij scholen om vakbekwaam te blijven. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en dien mij hiervoor te houden aan de beroepscode. Deze is terug te vinden op: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

Ik heb een geheimhoudingsplicht en zal geen informatie delen met andere partijen, tenzij u hiervoor zelf toestemming geeft. 

Ondanks dat ik de behandelingen naar eer en geweten uitvoer kan het zijn dat je ontevreden bent. Als dit het geval is, en je dit bij mij aangeeft, kunnen we samen op zoek naar een oplossing. Mocht dit onvoldoende zijn, kun je je wenden tot P3NL. Zij kunnen je ondersteuning bieden in de vorm van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijs ik je naar site van de organisatie waarbij ik mijn klacht- en geschillenregeling heb onder gebracht: www.p3nl.nl.