EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie om schokkende ervaringen te verwerken. Vaak lukt het mensen om ingrijpende gebeurtenissen zelf te ‘verwerken’, maar dit is niet bij iedereen het geval. Bij hen ontwikkelen zich psychische klachten, zoals: herinneringen aan de gebeurtenis die zich blijven opdringen, nachtmerries, schrik- en vermijdingsreacties. EMDR kan ook worden gebruikt bij klachten zoals depressie, verslaving, angst en een negatief zelfbeeld. 

Hoe gaat EMDR in zijn werk 

Ik zal je vragen om aan de gebeurtenis terug te denken, samen met de bijbehorende beelden, gedachtes en gevoelens en je dan vragen om met je ogen mijn hand te volgen. Na een serie handbewegingen vraag ik wat er in je op komt. Dit kunnen gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties of beelden zijn. Daarna zal ik je vragen je daarop te concentreren en opnieuw mijn hand te volgen. Je zult merken dat de herinnering haar emotionele lading steeds meer verliest, waardoor het makkelijker wordt om aan de gebeurtenis terug te denken. Vaak worden de herinneringsbeelden waziger of kleiner of er ontstaan nieuwe gedachtes of inzichten, waardoor de gebeurtenis steeds meer een plekje krijgt. 

Voor meer informatie over EMDR verwijs ik je naar: www.emdr.nl. Op deze site staat uitgebreide informatie over hoe EMDR werkt. Je kunt mij ook altijd bellen of mailen voor meer informatie.