Werkwijze

Na aanmelding wordt er een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek maken we kennis en bespreken we wat je aanmeldreden is en wat je wilt bereiken. Samen bespreken we hoe jouw behandeling er bij mij uit zou zien; of er verdere diagnostiek nodig is, welke behandelmethodes er ingezet gaan worden en een schatting van het aantal sessies. Vervolgens beslis je zelf of je wilt starten met dit traject. Als ik inschat dat je gebaat bent bij andere hulp dan ik kan bieden zal ik dit met je bespreken en je hierin desgewenst adviseren.

Mijn basishouding in gesprekken is motiverende gespreksvoering en herstelgericht werken. Dit betekent dat ik samen met jou kijk naar wat jij wilt veranderen en naar wat jij hierbij nodig hebt. Hierbij heb ik een open en niet veroordelende houding. Wat ik vaak terug hoor is dat mensen zich snel bij mij snel op hun gemak voelen, ervaren dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij veerkrachtiger de deur uitgaan. 

Gemiddeld duurt een traject tussen de 6 en 10 sessies. Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten. Het is mogelijk om gesprekken, indien gewenst, via de telefoon of Skype te voeren.